NL

Modelbewaking is belangrijk voor het onderhoud van je model. Door de bewaking van een geregistreerd model, blijven we op de hoogte van de registratieactiviteiten van anderen. Het gaat hierbij om modellen die identiek zijn of sterk overeenstemmen met het eigen model. Bewaking is belangrijk, omdat het officiële register uit zichzelf geen actie onderneemt tegen conflicterende aanvragen. Het ‘gedogen’ van de registratie van zulke modellen kan leiden tot verwatering en verlies van eigen rechten.

Wil je meer informatie over de bewaking van jouw model? Neem contact met ons op!

Gewoon scherp en goed..

John Sips

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!