NL
Blijf
Op de
Hoogte

Artikel 14: Johan Cruijff in de Auteurswet

25 maart 2016
Er is een Amsterdammer doodgegaan. Johan Cruijff. Wereldwijd erkend als één van de beste voetballers aller tijden. Zelfs op ‘ons’ gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht is zijn invloed groot geweest. Een zaak die speelde rondom zijn portretrecht heeft er voor gezorgd dat het recht op een redelijke vergoeding voor commercieel gebruik tot stand is gekomen. Om Cruijff en zijn werk blijvend te eren en steunen is vanuit onze partner IE-forum het initiatief ontstaan om een nieuw artikel aan de Auteurswet toe te voegen: Artikel 14. Het voorstel voor het nieuwe artikel is als volgt: “Voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret of de naam van Johan Cruijff  is een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam”. Dit is vergelijkbaar met een artikel in de Engelse Auteurswet, waarbij de opbrengsten van commerciële opvoeringen van het toneelstuk ‘Peter Pan’ ten goede komen aan the Hospital for Sick Children. De Merkplaats roept iedereen op om dit voorstel te ondersteunen en dit kenbaar te maken bij de initiatiefnemer Professor Dirk Visser van de Universiteit Leiden. Via het Ministerie en Kamerleden zal worden geprobeerd om deze wetswijziging te bewerkstelligen. Daarnaast is het wat ons betreft vanzelfsprekend dat Amsterdam Arena binnenkort wordt omgedoopt tot de ‘Johan Cruijff Arena’. Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. - Johan Cruijff (1947 – 2016)   dmp Img_7363

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!