NL
Blijf
Op de
Hoogte

Een portret kan wel degelijk een merk zijn!

20 november 2017
Het gebeurt regelmatig dat een portretfoto als merk wordt aangevraagd. Denk maar aan bekende gezichten zoals van onze cliënten DOUTZEN KROES®️ en YOLANTHE SNEIJDER-CABAU®️. Veel bekende, maar ook onbekende mensen hebben belang bij het vastleggen van hun portret om misbruik tegen te kunnen gaan. de Merkplaats vraagt voor haar cliënten regelmatig portretmerken aan, maar in 2015 besluit het Europese Merkenbureau om haar beleid te wijzigen en weigert de aanvraag van het portret van het Nederlandse topmodel MAARTJE VERHOEF®️. Maartje vraagt de Merkplaats hiertegen verweer te voeren. In eerste instantie zonder succes. Gezien het algemene belang van de bescherming van portretfoto’s heeft de Merkplaats in overleg met cliënte besloten om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing van het Europese Merkenbureau bij de Kamer van Beroep. Bij deze hogere instantie heeft de Merkplaats op juridische gronden alsnog gelijk gekregen; een foto van een gezicht van een persoon is zeer herkenbaar en onderscheidend, en is daarom wel degelijk geschikt om als merk te dienen! Wil je ook jouw portret als merk registreren? Neem dan contact op met de Merkplaats.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!